દાંતા ના મામલતદાર સાહેબ નો વિદાય સમારંભ યોજાયો

દાંતા ના મામલતદાર સાહેબ નો વિદાય સમારંભ યોજાયો દાંતા ના પ્રાંન્ત અધિકારીશ્રીએ મામલતદારશ્રી ને સાલ અને નારીયલ થી કર્યું સન્માન નિવૃત થયેલ અધિકારીઓએ સાલ અને શ્રીફળ આપી કર્યું સન્માન અધિકારીઓ અને ગામ લોકોએ પણ કર્યું સન્માન વિદાય લેતી વખતે મામતદાર સાહેબે વિધવા બહેનો ને વિધવા સહાય ના સર્ટી પણ આપ્યા..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

દાંતા "નાનાસડા" ગામ માં ગટર ના દુષિત પાણી અને કચરાના ઢગલા થી ગ્રામજનો ત્રસ્ત

દાંતા “નાનાસડા” ગામ માં ગટર ના દુષિત પાણી અને કચરાના ઢગલા થી ગ્રામજનો ત્રસ્ત, મોટો રોગચાળો ફેલાઈ તેવી દહેશત દાંતા તાલુકા ની નાના સડા ગ્રામ પંચાયત એ ગ્રુપ ગામ પંચાયત છે વરસાદ ગયા પછી પણ આ ગામ માં વરસાદી પાણી અને ગટર ના દુષિત પાણી થી ગામ માં ઠેરઠેર મુખ્ય […]

Subscribe US Now