રાજ્ય સરકારે ગીર સોમનાથ જિલ્લા માં સરકારી મેડિકલ કોલેજ ફાળવી

રાજ્ય સરકારે ગીર સોમનાથ જિલ્લા માં સરકારી મેડિકલ કોલેજ ફાળવી…. કેબિનેટ ની બેઠક માં લેવાયો નિર્ણય… સરકાર સમક્ષ જિલ્લા ના પ્રજાજનોની લાગણી ને પંચાયત ના મહિલા પ્રમુખે પહોંચાડી હતી… આખરે સરકારે ગીર સોમનાથ જિલ્લા માં સરકારી મેડિકલ કોલેજ સ્થાપવા કર્યો નિર્ણય…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

શ્રી ધાન્ધાર જુથ નાઇ સમાજ દ્વારા આયોજિત પાલનપુર ની શક્તિ વિધ્યાલય ખાતે રંગોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો.

પાલનપુર શ્રી ધાન્ધાર જુથ નાઇ સમાજ દ્વારા આયોજિત પાલનપુર ની શક્તિ વિધ્યાલય ખાતે રંગોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો. પાલનપુર ખાતે શ્રી ધાન્ધાર જુથ નાઇ સમાજ કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી હરગોવિંદભાઇ છોટાલાલ વૈધ બાલમંદિર, કૈલાસ બેન છનાભાઇ માધાભાઇ તુવર શકિત પ્રા.શાળા અને સમુબા ચિમનલાલ મોહનલાલ વૈધ શકિત વિદ્યાલય સંયુકત ઉપક્રમે શાળા ના બાળકોનો […]

You May Like

Subscribe US Now