દાંતા માં શાળા નં 1 માં ભણતી મંદ બુધ્ધી ની બાળાઓએ ઘ્વજ વંદન કર્યું

દાંતા માં શાળા નં 1 માં ભણતી મંદ બુધ્ધી ની બાળાઓએ ઘ્વજ વંદન કર્યું બાળાઓને સટ્રી આપીને પણ સન્માનિત કરાઈ બાળકો દવરા અલગ અલગ કાર્યક્રમો રજૂ કરાયા હતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

જિલ્લા કક્ષાનો ધ્વજવંદન સમારોહ યોજાયો

જિલ્લા કક્ષાનો ધ્વજવંદન સમારોહ યોજાયો દાંતીવાડા ખાતે કૃષિમંત્રી આર સી ફળદુ એ ધ્વજવંદન કર્યું જિલ્લાના તમામ આગેવાનો અને અધિકારી ઓ ઉપસ્થિત

Subscribe US Now