થરાદ માં નાઈ સમાજ દ્વારા આપવામાં આવ્યું આવેદનપત્ર

થરાદ માં નાઈ સમાજ દ્વારા આપવામાં આવ્યું આવેદનપત્ર તાનાજી ફિલ્મ માં નાઈ સમાજ ની લાગણી દુભાઈ નાઈ સમાજ ની લાગણી દુભાઈ તે ભાગ દૂર કરવા અપીલ થરાદ નાયબ કલેકટર ને નાઈ સમાજના આગેવાનો ને આપ્યું આવેદનપત્ર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

બાવન વાંટા રાજપૂત સમાજના દ્વિતીય સમૂહલગ્ન યોજાયો

બાવન વાંટા રાજપૂત સમાજના દ્વિતીય સમૂહલગ્નમાં દાનની સરવાણી વહી સમૂહલગ્ન માં પ્રભુતામાં પગલાં પડતા નવદંપતિ ને સમાજના આશીર્વાદ બાવન વાંટા રાજપૂત સમાજ દ્વારા વસંત પંચમી ના પવિત્ર દિવસે યોજાયા હતા. જેમાં દાતાઓ દ્વારા દાન અને ભેટ સોગાદો ની સરવાણી વહડાવવામાં આવી હતી. તો સમૂહલગ્ન માં જોડાનાર નવદંપતીઓ ને સમાજ દ્વારા […]

Subscribe US Now