પાલનપુર બેચરપુરા ફાટક પાસેની ઘટના રહેણાંક મકાન પર ઝાડ પડતા મકાન ધરાશાયી

પાલનપુર બેચરપુરા ફાટક પાસેની ઘટના રહેણાંક મકાન પર ઝાડ પડતા મકાન ધરાશાયી જર્જરિત ટાંકી ઉતારવાની કામગીરી સમયે બની ઘટના ગરીબ પરિવાર ના મકાન પર આફત આવતા મુશ્કેલી જોકે પરિવાર ઘટના સમયે બહાર હોવાથી જાનહાની ટળી પાલિકા અને geb ની બેદરકારી આવી સામે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

હિંમતનગર મોડાસીયા કડવા પાટીદાર સમાજ ખાતે સમુહ લગ્ન

હિંમતનગર મોડાસીયા કડવા પાટીદાર સમાજ ખાતે સમુહ લગ્ન નુ આયોજન મોડાસીયા ગોળ કડવા પાટીદાર સમાજના સમુહ લગ્ન નુ આયોજન જીલ્લા કલેક્ટર દ્રારા દિપ પ્રાગટ્ય કરી સમુહ લગ્ન ખુલ્લુ મુકાયુ 8 યુગલો લગ્ન ગ્રંથી થી જોડાઈ

Subscribe US Now