દાંતા માં આખલાઓ નો આતંક..

બ્રેકિંગ….
દાંતા માં આખલાઓ નો આતંક..
બે આખલાઓ વચ્ચે સામસામે ભીંડાતા લોકો માં ભય..
ને આખલા ની લડાઈ માં બાજુ પાર્ક કરેલ કાર ને પહોંચડ્યું નુકશાન..
આવા રખડતા ઢોરો ને પકડવા તંત્ર પગલાં ભરે તેવી સ્થાનિકોની માંગ..બ્રેકિંગ…. દાંતા માં આખલાઓ નો આતંક.. બે આખલાઓ વચ્ચે સામસામે ભીંડાતા લોકો માં ભય.. ને આખલા ની લડાઈ માં બાજુ પાર્ક કરેલ કાર ને પહોંચડ્યું નુકશાન.. આવા રખડતા ઢોરો ને પકડવા તંત્ર પગલાં ભરે તેવી સ્થાનિકોની માંગ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

દાંતા તાલુકા માં પ્રાથમિક શિક્ષકો દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું.

બ્રેકીંગ. . . દાંતા તાલુકા માં પ્રાથમિક શિક્ષકો દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું. HTAT મુખ્ય શિક્ષકો ના વધઘટ બદલી કેમ બંધ રાખવા માંગ ધોરણ 1 થી 5 માં 150 અને ધોરણ 6 થી 8 માં 100, વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા માજ મુખ્ય શિક્ષક આપવા અને બાકી ની શાળાઓ માં બદલી કરવા નિર્ણય ને […]

Subscribe US Now