હિંમતનગર મોડાસીયા કડવા પાટીદાર સમાજ ખાતે સમુહ લગ્ન

હિંમતનગર મોડાસીયા કડવા પાટીદાર સમાજ ખાતે સમુહ લગ્ન નુ આયોજન મોડાસીયા ગોળ કડવા પાટીદાર સમાજના સમુહ લગ્ન નુ આયોજન જીલ્લા કલેક્ટર દ્રારા દિપ પ્રાગટ્ય કરી સમુહ લગ્ન ખુલ્લુ મુકાયુ 8 યુગલો લગ્ન ગ્રંથી થી જોડાઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ધાનેરા ના થાવર ગામમાં આગની ઘટના

ધાનેરા ના થાવર ગામમાં આગની ઘટના ઘાસચારો ભરેલ ટ્રક માં લાગી આગ ટ્રક નો પાછળ નો ભાગ અને ઘાસચારો બળી ને થયો ખાખ ફાયર ફાઇટર ને જાણ કરતા આગ ઓલવવા નું કામ કર્યું શરૂ આગ લાગવાનું રહસ્ય હજુ અકબંધ આગ કાબુ માં આવીજતા મોટી દુધટના ટળી

Subscribe US Now