અમદાવાદ શહેરની સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશનની ઠગાઈ

બનાસકાંઠા…. અમદાવાદ શહેરની સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશનની ઠગાઈ ના ગુન્હા માં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી ડીસા શહેર દક્ષિણ પોલીસ…. હરેશભાઈ મૂલચંદભાઈ ઠક્કર ની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી… ડીસા મુકામે અટકાયત કરવામાં આવી…. આગળ ની કાર્યવાહી સારું અમદાવાદ શહેર સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન જાણ કરવા માં આવી…. પોલીસ દ્વારા આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

વાવના કાસવી ગામના ખેડૂતોએ થારદ નાયબ કેલકટરને આપ્યું

વાવના કાસવી ગામના ખેડૂતોએ થારદ નાયબ કેલકટરને આપ્યું આવેદનપત્ર કાસવી માંથી પસાર થતી દૈયપ માઇનોર કેનાલ માં 4 દિવસ પહેલા પડેલ ગાબડું ન રીપેર થતાં અપાયું આવેદનપત્ર કેનાલ રીપેર કરી દૈયપ માઇનોર -1 અને કાસવી માઇનોર -2 માં પાણી છોડવાની કરાઈ માંગ પાણી વગર ખેડૂતોનો પાક સુકાતો હોવાથી ખેડૂતોની હાલત […]

You May Like

Subscribe US Now