દાંતા તાલુકા માં પ્રાથમિક શિક્ષકો દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું.

બ્રેકીંગ. . .

દાંતા તાલુકા માં પ્રાથમિક શિક્ષકો દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું.

HTAT મુખ્ય શિક્ષકો ના વધઘટ બદલી કેમ બંધ રાખવા માંગ

ધોરણ 1 થી 5 માં 150 અને ધોરણ 6 થી 8 માં 100, વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા માજ મુખ્ય શિક્ષક આપવા અને બાકી ની શાળાઓ માં બદલી કરવા નિર્ણય ને અન્યાયી અને નુકશાની કરતા ગણાવ્યુ ..

આવા નિર્ણય રદ કરવા ઉગ્ર માંગ સાથે મામલતદાર ને આવેદનપત્ર આપ્યું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

થરાદ ના ઘેંસડા પ્રા શાળા ના મુખ્ય શિક્ષક ની બદલી ના થાય એ માટે ગ્રામજનોએ થરાદ પ્રાન્ત ને લેખિત રજૂઆત કરી જો બદલી રોકવામાં નહીં આવે તો ગ્રામજનો શાળા ને કરશે તાળાબંધી આપી ચિમકી

થરાદ ના ઘેંસડા પ્રા શાળા ના મુખ્ય શિક્ષક ની બદલી ના થાય એ માટે ગ્રામજનોએ થરાદ પ્રાન્ત ને લેખિત રજૂઆત કરી જો બદલી રોકવામાં નહીં આવે તો ગ્રામજનો શાળા ને કરશે તાળાબંધી આપી ચિમકી ઘેંસડા ના ગ્રામજનોએ આજે થરાદ નાયબ કલેકટર શ્રી ને આપ્યું આવેદનપત્ર તેમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત […]

Subscribe US Now