વાવ તાલુકાની દૈયપ ગ્રુપ ગ્રામપંચાયત નો નર્મદા નિગમના અધિક ઈજનેર ને પત્ર

વાવ તાલુકાની દૈયપ ગ્રુપ ગ્રામપંચાયત નો નર્મદા નિગમના અધિક ઈજનેર ને પત્ર ગડસીસર કેનાલ પર લાંચિયા ગેટ મેનને બદલવા માંગ ખેડૂતો પાસે પાણી છોડવા ઉઘરાવે છે નાણાં ગેટ મેનની તાત્કાલિક બદલી કરવા ગ્રામ પંચાયતની માંગ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

NVA. થરાદ તાલુકા ના પીલૂડાં ગામે આગ ની ઘટના

થરાદ તાલુકા ના પીલૂડાં ગામે આગ ની ઘટના ખેડૂત ના ખેતર માં પડી રહેલા સૂકા ઘાસચારા માં લાગી આગ ખેતર માં પડી રહેલો મોટા ભાગ નો ઘાસચારો બળી ને થયો ખાખ. થરાદ ફાયર ફાઈટરે ઘટના સ્થળે પોહોંચી આગ ઓલવવાનું કાર્ય કર્યું શરૂ. ઘાસચારા માં આગ લાગવાનું રહસ્ય હજુ સુધી અકબંધ

Subscribe US Now