દાંતા પોલીસ સ્ટેશન કોરોના ને લઈ કરી લાલ આંખ

દાંતા પોલીસ સ્ટેશન ઈપીકો કલમ -૨૬૯,૧૮૮ કેશ-૩ મે.જીલ્લા મેજી.સા.શ્રી,બનાસકાંઠા,પાલનપુર નાઓના નં.ડી/એમએજી/ નોવેલ/કોરોના/જા.ના.૨૬/૨૦૨૦/વશી.૩૦૬૩-૩૦૯૩ તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૦ નાઓના હુકમ અનુસંધાને અમો ડી.કે.બ્રહ્મભટ્ટ પો.સબ.ઇન્સ દાંતા પો.સ્ટે નાઓ પો.સ્ટાફના માણસો સાથે પો.સ્ટે વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા દરમ્યાન (૧) ટ્રેકટર મહીન્દ્રા બી ૨૭૫ નંબર.GJ 08 J 1279 નો ચાલક કલાજી મોહનજી પરમાર (ઠાકોર) રહે.વેલવાડા તા.દાંતા જી.બનાસકાંઠા (૨) કમાન્ડર જીપ ગાડી નંબર GJ 18 A 2285 નો ચાલક લલીતભાઇ અનાભાઇ બુંબડીયા રહે.છોટા બામોદ્રા તા.દાંતા જી.બનાસકાંઠા (૩) મહીન્દ્રા ડીઆઇ જીપ ગાડી નંબર RJ 24 TA 0262 નો ચાલક રમેશભાઇ ભુરાભાઇ ગમાર રહે.ભદ્રમાળ તા.દાંતા જી.બનાસકાંઠા વાળાઓ પોતાના ટ્રેકટર તથા જીપ ગાડીમાં ચારથી વધુ માણસો બેસાડી હાલમાં ભારત દેશમા ચાલતા કોરોના જેવા ભયંકર મહારોગના ચેપ લાગડે અને માણસોની જીંદગી જોખમાય તે રીતે મળી આવી જાહેરનામાનો ભંગ કરેલ હોઇ સદરહુ ત્રણેય ચાલકો વિરૂધ્ધમા ઇ.પી.કો કલમ ૧૮૮,૨૬૯ મુજબ કાર્યવાહી કરવામા આવેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

“કોરોના સામે હાલ કોઈ દવા વિજ્ઞાન પાસે નથી

“કોરોના સામે હાલ કોઈ દવા વિજ્ઞાન પાસે નથી ત્યારે આ રોગ માટે ગરીબો ના આશીર્વાદ જેવી કોઈ રસી નથી.” આજ રોજ વડગામ તાલુકા ના સેવાભાવી મામલતદાર શ્રી ઠાકોર સાહેબ ને જાણવા મળેલ કે વડગામ તાલુકા ના થુર ગામ નજીક વિચરતી જાતિ પૈકી ના વાદી સમાજ ના લોકો ની પાસે હાલ […]

Subscribe US Now