સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મા થી વીડિયો વાયરલ

સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મા થી વીડિયો વાયરલ… ખેડબ્રહ્મા સર્કિટ હાઉસમાં રસોઈ બનાવનાર આ મહારાજ ને કરાયા કોરોટાઇન .. વાયરલ વીડિયોમાં જમવાનું તેમજ ચા નાસ્તો ન મળતો હોવાનો આક્ષેપ… પોતાને કંઈ પણ થાય તો તંત્ર ને જવાબદાર ગણવા વાયરલ વીડિયો માં રજૂઆત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Like

Subscribe US Now