માઉન્ટ આબુમાં ગુરુશિખર માર્ગ પર દિપડો જોવા મળ્યો

માઉન્ટ આબુ રાજસ્થાન
આબુમાં દિપડો જોવા મળ્યો
માઉન્ટ આબુમાં ગુરુશિખર માર્ગ પર દિપડો જોવા મળ્યો
માઉન્ટ આબુમાં 300 કરતાં વધારે રીંછ વસવાટ કરે છે
ત્યારે ગુરુશિખર માર્ગ પર દીપડો દોડતા જોવા મળ્યો
ત્યાંથી પસાર થતા ગાડી ચાલકે વિડીયો બનાવ્યો
આબુના જંગલોમાં દિપડા પણ વસવાટ કરે છે
દીપડા ને જોઈ લોકોમાં ડર જોવા મળ્યો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

યાત્રા ધામ અંબાજી માં અને દાંતા ગામ માં પણ કેવડા ત્રીજ નો તહેવાર માણવામાં આવ્યો હતો

યાત્રા ધામ અંબાજી માં અને દાંતા ગામ માં પણ કેવડા તીજ નો તહેવાર માણવામાં આવ્યો હતો દર વર્ષે ભારદવા સુદ ત્રીજ ના દિવશે હિન્દુ ધર્મ નીયમ અનુસાર કેવડા ત્રીજ નુ વ્રત કરવામાં આવે છે આ વ્રત ફક્ત સુહાગન બહેનો દ્વારા જ કરવામાં આવે છે આ કેવડા ત્રીજ ના દિવશે કેવડા […]

You May Like

Subscribe US Now