અરવલ્લી LCBનો ફિલ્મી ઢબે બૂટલેગરની કારનો પીછો

અરવલ્લી LCBનો ફિલ્મી ઢબે બૂટલેગરની કારનો પીછો

દારૂની ખેપ મારતા બુટલેગરને પકડવા 10 કિમી પીછો કર્યો

બુટલેઘરે દારૂની બોટલો મરડીયાથી દઘાલીયા સુધી ફેંકી

બુટલેગની કાર દઘાલીયા પાસે રોડ સાઈડ પલટી:વિડીયો વાયરલ

સંજય શમૉ અરવલ્લી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

મોડાસા પ્રા શાળાના શિક્ષકો ને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરાયા.

મોડાસા પ્રા શાળાના શિક્ષકો ને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરાયા. કોરોના વચ્ચે શાળાઓ બંધ હોવા છતાં શિક્ષણ બંધ નહીં નું સૂત્ર ને સાર્થક કરનાર શિક્ષકો ને સન્માનિત કરાયા. મોડાસા બીઆરસી ભવન દ્વારા પ્રમાણપત્ર અપાયા. નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ સ્પર્ધા માં સારી કામગીરી બદલ પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરાયા. સંજય શમૉ અરવલ્લી

Subscribe US Now