થરાદ ના 98 પાક શરણાર્થીઓ થરાદ પ્રાત અધિકારીને આપ્યું આવેદનપત્ર

થરાદ ના 98 પાક શરણાર્થીઓ થરાદ પ્રાત અધિકારીને આપ્યું આવેદનપત્ર

ખેતીલાયક જમીન પર બિયારણ પશુપાલન અને ખેત ઓજાર માટે સહાય કરવાની કરી રજુઆત.. વિસ્થાપીતો કુટુંબ ના પુન વસવાટ 1978 ના ઠરાવ મુજબ લાભ આપવાની કરી માંગ 98 પરિવારને સરકાર ખેતી લાયક જમીન ફાળવણી કરીને પગભર ઉભા કરે એવી કરાઈ રજુઆત… થરાદ ના શિવનગર માં 98 પરિવાર પાક શરણાર્થી રહે છે જે નવા કાયદા મુજબ બની રહયા છે ભારતીય નાગરિક..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

બનાસકાંઠા માં કેનાલો માં ગાબડા પડવાનો સિલસિલો યથાવત.. સુઇગામ ની બોરું માઇનોર કેનાલ માં ભંગાણ.. મોરવાડા ગામની સીમમાં 10 ફૂટનું ભંગાણ થતા પાણી નો વેડફાટ. વારંવાર ગાબડાને લઈને ખેડૂતોમાં રોષ.http://nvanewsvarjanagency.live/wp-admin/post-new.php

બનાસકાંઠા…. બનાસકાંઠા માં કેનાલો માં ગાબડા પડવાનો સિલસિલો યથાવત….. સુઇગામ ની બોરું માઇનોર કેનાલ માં ભંગાણ….. મોરવાડા ગામની સીમમાં 10 ફૂટનું ભંગાણ થતા પાણી નો વેડફાટ…. વારંવાર ગાબડાને લઈને ખેડૂતોમાં રોષ….

Subscribe US Now