બનાસકાંઠા રાજ્ય અને કેન્દ્ર ની સરકાર તીડ નિયંત્રણ માટે કામે લાગી

બનાસકાંઠા રાજ્ય અને કેન્દ્ર ની સરકાર તીડ નિયંત્રણ માટે કામે લાગી 30 જેટલી ટિમો તીડ ને કરશે નિયંત્રણ 100 ટ્રેકટર ..15 ગાડી.2 ફાલકન મશીન થી થશે દવા નો છટકાવ કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકાર ને તીડ નિયંત્રણ માટે કરી રહી છે મદદ … કેન્દ્ર ના અધિકારી ને તીડ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં મોકલ્યા… ખાનગી કંપનીઓ ની પણ લેવાઈ રહી છે મદદ.. ડ્રોન કેમેરા થી દવા છંટકાવ કરવા માટે પણ અધિકારીઓ ને આપી છે સુચના… ખેડૂતો ને થયેલ નુકશાન મામલે રાજ્ય સરકાર સર્વે કરશે સર્વે બાદ ખેડૂતો ને વળતર ચૂકવાશે…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

દીવ ના ઘોઘલા ખાતે દરિયા માંથી રામપરા ના ૨૫ વર્ષીય યુવક

દીવ ના ઘોઘલા ખાતે દરિયા માંથી રામપરા ના ૨૫ વર્ષીય યુવક નો પાંચ દિવસ બાદ મળી આવ્યો મૃતદેહ ઉના તાલુકા ના રામપરા નો ૨૫ વર્ષીય યુવક રમેશ કાળાભાઈ ભેડા નો મૃતદેહ મળી આવ્યો મૃતદેહને દિવ હોસ્પિટલમાં પોસ્ટ મોર્ટમ માટે મા મોકલવામાં આવ્યો ભુવનેશ શમાઁ ઉના

Subscribe US Now