અરવલ્લી પોલીસવડા મયુર પાટીલની બદલી

અરવલ્લી
અરવલ્લી પોલીસવડા મયુર પાટીલની બદલી
મયુર પાટીલને કચ્છ ઇસ્ટ ગાંધીધામના બનાવાયા પોલીસવડા
અરવલ્લી પોલીસ વડા તરીકે સંજય ખરાતનિમણૂક
સંજય ખરાત વડોદરા ઝોન-3માં ડે. કમિશનર તરીકે બજાવતા હતા ફરજ
સંજય શમૉ અરવલ્લી


Subscribe US Now